Interactive Norway

Hvordan starte opp med Nureva® Console-klient og registrere et Nureva lydkonferansesystem
Nureva-konsoll med Windows® 10 eller macOS® Windows 10 Nureva Console-klient er et program installert på en datamaskin for å administrere Nureva...
Wed, 14 Sep, 2022 at 1:08 PM
Kan jeg bytte mellom et enkelt HDL300- og Dual HDL300-system?
Hvordan kombinere og dele to HDL300-systemer for bruk i konfigurerbare rom Et bytte av konfigurasjon kan være nyttig i et møterom med en flyttbar skillev...
Fri, 16 Sep, 2022 at 10:57 AM
Hvordan kan jeg kalibrere eksterne høyttalere med HDL300-systemet?
Rekalibreringsprosedyren utføres under den første oppstart av enheten, eller kan startes når som helst ved hjelp av en fjernkontrollsekvens, eller fra Nurev...
Fri, 16 Sep, 2022 at 11:04 AM
Using the auxiliary ports on the HDL300 system
Nureva® Console Last Updated: June 1st, 2022 The auxiliary port options are located in the device settings section of Nureva Console client. For a detail...
Fri, 16 Sep, 2022 at 11:47 AM