Rekalibreringsprosedyren utføres under den første oppstart av enheten, eller kan startes når som helst ved hjelp av en fjernkontrollsekvens, eller fra Nureva®- konsollen .


Det som vanligvis skjer

Når den er startet, vil rekalibreringen ta omtrent 15-20 sekunder å fullføre. Når du bruker de interne HDL300-høyttalerne under en rekalibrering, vil LED-indikatoren veksle mellom konstant rødt og fast blått lys. Høyttalerne vil produsere et kalibreringssignal som vil høres ut som statisk med 15-20 sekunders varighet.


Hva skjer med eksterne høyttaler(e)

Etter å ha startet rekalibrering med de eksterne høyttalerne vil LED-indikatoren blinke i 15-20 sekunder og kalibreringssignalet på de eksterne høyttalerne vil kun høres de første 7-10 sekundene.

Konfigurasjonen med eksterne høyttalere støtter kun monofonisk (mono) lyd, og trenger dermed bare halvparten av tiden for å fullføre kalibreringsprosessen.