Hvordan kombinere og dele to HDL300-systemer for bruk i konfigurerbare rom

Et bytte av konfigurasjon kan være nyttig i et møterom med en flyttbar skillevegg, vegg eller dør. I dette tilfellet kan to HDL300-systemer kombineres for Dual HDL300-drift når møteområdet er konfigurert til den større størrelsen. HDL300-systemene kan deles igjen når plassen tilbakeføres til mindre rom.

En 2-veis A/B manuell Ethernet-switch er nødvendig i konfigurasjonen for å bytte inn og ut den ene integrerte mikrofonen og høyttalerstangen. Switchen må støtte minimum 10/100 Base-T Ethernet-standarder og passere PoE-strøm.

Testede enheter:

  • CablesOnline manuell bryterboks SB-034
  • L-Com A/B nettverkssvitsj med Ethernet-kontroll (har blitt testet og gjør det mulig å bytte eksternt via telnet, nettleser eller SNMP)

Det første oppsettet i diagrammet nedenfor kobles en av lydplankene inn og ut av systemet.

Dette gir mulighet for å bruke 2 stk. HDL300 når den andre lydplanken er koblet inn i systemet, og 1 stk. HDL300 når rommet er delt.Det andre oppsettet illustrert nedenfor bytter en av lydplankene mellom to systemer. 

Når "B"-posisjonen er valgt på Ethernet switch, vil lydplankene fungere sammen som en Dual HDL300. Når "A"-posisjonen er valgt, vil venstre lydplanke kobles til venstre connect modul og datamaskin, og høyre lydplanke kobles til høyre connect modul og datamaskin. Disse to separate systemene kan kjøre hver for seg i de to delte rommene.Connect-modulen bør ha fastvareversjon 2.0 eller høyere, som støtter dobbel systemdrift. Utfør også en rask kalibrering når enheten byttes mellom de to konfigurasjonene .


Sørg for at rommet oppfyller størrelseskravene når det er konfigurert for enten enkelt eller dobbel HDL300-system. Lydabsorberende skillevegger bør vurderes for å minimere etterklangen i rommet og for at minimalt med lyd passerer mellom rommene når enkeltsystemet er i bruk.


Nedgradere et Dual HDL300-system til Single HDL300-system

Hvis du velger å nedgradere ditt Dual HDL300-system til et enkelt system og ikke lenger bruker Ethernet-svitsjing, kan du enkelt rekonfigurere det doble systemet for å imøtekomme endringer i rommet ditt som følger.

  • Bestem hvilken av lydplankene som skal tas ut
  • På Connect-modulen identifiserer du Ethernet-kabelen som kobler til lydplanke du vil ta ut og koble fra. 
  • Demonter lydplanken fra veggen, koble fra Ethernet-kabelen og oppbevar både kabel og lydplanke på et trygt sted for fremtidig bruk.