Hvis PC -modulens tastatur ikke automatisk dukker opp når et tastatur er nødvendig på berøringsskjermen, kan du enkelt aktivere dette i Windows -innstillingene.


Du kan gjøre følgende:

1. Trykk på startmenyen i Windows nederst til venstre.
2. Klikk på Innstillinger -knappen når startmenyen åpnes.
3. Når du er i Innstillinger -menyen, velger du menyen Enheter
4. Velg alternativet Skriving til venstre i menyen
5. Når du er i Skrivingsmenyen, blar du ned til menyen Berørings tastatur

Sørg for at "Vis berøringstastaturet når du ikke er i nettbrettmodus og koblet tastatur til enheten" er på.

Berøringsskjermen din skal nå ha et aktivt tastatur når det er nødvendig.