Rengjør skjermen med en tørr, lofri mikrofiberklut. Sørg for at denne kluten er fri for urenheter.

 

Hvis du ønsker å bruke et rengjøringsmiddel, bruk alltid et rengjøringsmiddel anbefalt av Prowise. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, da disse kan forårsake skade på skjermen.

 

Spray aldri et rengjøringsmiddel direkte på skjermen, påfør det først på en klut. Kluten kan være litt fuktig, men ikke våt da dette kan forårsake skade på skjermen.


Tørk forsiktig av med kluten. For best resultat, rengjør skjermen ved å gjøre milde, sirkulære bevegelser uten å legge for mye press. Bruk aldri et slipende rengjøringsmiddel.

Tørk forsiktig av med kluten. For best resultat, rengjør skjermen ved å gjøre milde, sirkulære bevegelser uten å legge for mye press. Bruk aldri et slipende rengjøringsmiddel.Advarsel! Hvis det er sannsynlig at berøringsskjemen blir våt, må du ikke slå på strømmen eller sette strømkabel inn i stikkontakten. Dette kan føre til elektrisk støt. Skulle berøringsskjermen bli våt mens den er slått på, må du umiddelbart slå av strømforsyningen og koble strømkabelen fra stikkontakten.COVID-19: rengjør berøringsskjermen i henhold til WHOs retningslinjer

Verdens helseorganisasjons retningslinjer anbefaler å bruke følgende produkter for å rengjøre berøringsskjermen mot COVID-19:

  • 70-90% isopropylalkohol (IPA)
  • 70-90% etanol

Følg trinnene nedenfor for å rengjøre berøringsskjermen med noen av produktene som er oppført:

  • Påfør etanol eller isopropylalkohol på en mikrofiberklut
  • Tørk av glasset på Prowise -berøringsskjermen med en mikrofiberduk i en jevn bevegelse
  • Påfør aldri de nevnte væskene direkte på berøringsskjermen.
  • Tørk deretter glasset med en tørr mikrofiberklut