Rengjør skjermen med en tørr, lofri mikrofiberklut. Forsikre deg om at kluten er fri for urenheter.

Hvis du ønsker å bruke et rengjøringsmiddel, bruk alltid et rengjøringsmiddel som er anbefalt av Prowise. Ikke bruk noe aggressive rengjøringsmidler, da disse kan forårsake skade på skjermen.


Sprøyt aldri et rengjøringsmiddel direkte på skjermen, legg det først på en klut. Kluten kan være litt fuktig, men
ikke våt, da dette kan forårsake skade på skjermen.Tørk forsiktig av skjermen med kluten. Rengjør skjermen med milde, sirkulære bevegelser uten press for å få det beste resultatet. Bruk aldri et slipende rengjøringsmiddel.
Rengjøringsprodukter:
For å ikke skade antirefleksjonslaget på skjermen, anbefaler vi at du bare bruker milde vaskemidler. For dette anbefaler vi vårt eget Prowise-rengjøringssett.


Hvis det av en eller annen grunn ikke kan brukes Prowise rengjøringssett, må det andre rengjøringsmidlet i det minste oppfylle vilkårene nedenfor:

  • For å beskytte antirefleksbelegget på glasset og IR-filteret, må du ikke bruke et rengjøringsmiddel med en sur PH-verdi. PH-verdi <7 er derfor ikke tillatt.
  • En alkalisk rengjøringsløsning med en PH-verdi mellom 7 og 9 anbefales. En rengjøringsløsning med en alkalisk PH-verdi> 9 bør ikke brukes


Generell bruk av skjermene under COVID-19:

For å forhindre spredning av viruset, i tillegg til å rengjøre skjermen, er det viktig å vaske eller desinfisere hendene før og etter bruk av berøringsskjermen


Obs: Hvis en skjerm rengjøres med et vaskemiddel som ikke oppfyller retningslinjene ovenfor, dekkes ikke feil i glassflaten og IR-filteret av garantien.