"Dra og slipp" brukes for å beskrive handlingen ved å velge et objekt eller del av teksten, flytte den (dra), og plassere den (slippe) i et annet område. 


I de fleste situasjoner kan du gjøre dette ved å velge ikon, objekt. tekst eller fil, dra den til ønsket sted, og så flytte fingeren fra skjermen (slippe)

Ulike applikasjoner og programmer kan ha installert plugins og applets i Chrome, som forårsaker at "Dra og slipp" funksjonen ikke fungerer som ønsket.

I Chrome-nettleseren har du et alternativ som løser dette problemet i de fleste tilfellerÅpne Crome nettleser og skriv: chrome://flags


Søk på Touch i søkelfeltetEnable Touch Events


Chrome vil trenge en restart for at endringene skal tre i kraft.