Organisasjoner blokkerer ofte et nummer av nettverksporter. Ved melding om at mobile enheter finner ikke Smart skjermen, be administrator åpne følgende.


- TCP ports 7000, 8008, 8009, 47000, 7100, 49228, 50259

- UDP ports 62572 and 54780

- If using Google Cast, UDP port 1900

- If using Windows computer or a Mac computer, UDP port 5353

- The network must be configured to run Bonjour and mDNS, and Multicast must be enabled

- Ensure your device and display are on the same VLAN or subnet.

- 5Gzh wifi network must have Non DFS (Dynamic Frequency Selection) channel enabledGenerell feilsøk Crome og Cromebooks

- Enheten må være på samme subnett / VLAN som skjermen

- Sjekk at nettleser på Kapp IQ modulen har nett tilgang

- På din mobile enhet slå Flymodus av, og så på igjen

- Start enheten på nytt. Re-starting av enhet kan tømme lagret nettverks adresse informasjon, Omstart av enheten kan også gjenopprette lyd og video-kodere som kan ha sluttet å fungere

- Start skjermen på nytt. Hvis du har re-startet skjermen og fortsatt ikke ser skjermens navn i listen over tilgjengelige enheter, vent noen minutter og prøv å koble til skjermen igjen

- Sørg for at enheten har den nyeste operativt system programvaren. Kontroller at det ikke er noen system oppdateringer som venter på å bli installert

- Hvis skjermen er koblet til 2.4Ghz-nettverk, kobler du skjermen til et 5Ghz-nettverk


Skjermens navn vises ikke i listen over tilgjengelige skjermer

- Kontroller at skjermen og datamaskinen er satt til riktig dato og klokkeslett


Enheten kan koble til skjermen, men video kvaliteten er dårlig, eller den kobles ofte fra

- Reduser skjerm oppløsning til 1920*1080 eller lavere

- Kontroller at antennen er koblet til KappiQ modulen

- Å dele videoer eller spille videospill med hyppige skjermoppdateringer krever mer nettverksbåndbredde. Prøv å redusere videokvaliteten for å forbedre ytelsen

- Den mobile enheten er kanskje ikke optimalisert for å dele skjerm og er begrenset til en lavere kvalitet. Prøv å koble til med en annen mobilenhet

- Kontroller at Crome nettleseren på enheten din har versjon 52 eller nyere og er oppdatert

- Hvis du bruker AirParrot programmet, kontroller at AirParrot er oppdatert


Deler av bildet vises ikke riktig når du deler strømme video til skjermen 

- Hvis du deler innhold fra Crome nettleser, prøv å dele hele skrivebordet

- For mer informasjon om Google Cast-nettleserutvidelse, se dokumentasjon «Casting a Chrome tab or entire desktop


Videoen har ingen lyd

- Kontroller at volumet på Android enheten er skrudd opp og at skjermen ikke er dempet

- Skru opp volumet på skjermen

- Kontroller at Ring/Silent bryteren ikke er satt til silent


Skjermen svarer ikke på berøring og du kan ikke skrive eller tegne på pennene

- Touch og bruk av penner er ikke støttet når du bruker Screenshare

- TCP ports 7000, 8008, 8009, 47000, 7100, 49228, 50259

- UDP ports 62572 and 54780

- If using Google Cast, UDP port 1900

- If using Windows computer or a Mac computer, UDP port 5353

- The network must be configured to run Bonjour and mDNS, and Multicast must be enabled

- Ensure your device and display are on the same VLAN or subnet.

- 5Gzh wifi network must have Non DFS (Dynamic Frequency Selection) channel enabled
Generell feilsøk Crome og Cromebooks

- Enheten må være på samme subnett / VLAN som skjermen

- Sjekk at nettleser på Kapp IQ modulen har nett tilgang

- På din mobile enhet slå Flymodus av, og så på igjen

- Start enheten på nytt. Re-starting av enhet kan tømme lagret nettverks adresse informasjon, Omstart av enheten kan også gjenopprette lyd og video-kodere som kan ha sluttet å fungere

- Start skjermen på nytt. Hvis du har re-startet skjermen og fortsatt ikke ser skjermens navn i listen over tilgjengelige enheter, vent noen minutter og prøv å koble til skjermen igjen

- Sørg for at enheten har den nyeste operativt system programvaren. Kontroller at det ikke er noen system oppdateringer som venter på å bli installert

- Hvis skjermen er koblet til 2.4Ghz-nettverk, kobler du skjermen til et 5Ghz-nettverk


Skjermens navn vises ikke i listen over tilgjengelige skjermer

- Kontroller at skjermen og datamaskinen er satt til riktig dato og klokkeslett


Enheten kan koble til skjermen, men video kvaliteten er dårlig, eller den kobles ofte fra

- Reduser skjerm oppløsning til 1920*1080 eller lavere

- Kontroller at antennen er koblet til KappiQ modulen

- Å dele videoer eller spille videospill med hyppige skjermoppdateringer krever mer nettverksbåndbredde. Prøv å redusere videokvaliteten for å forbedre ytelsen

- Den mobile enheten er kanskje ikke optimalisert for å dele skjerm og er begrenset til en lavere kvalitet. Prøv å koble til med en annen mobilenhet

- Kontroller at Crome nettleseren på enheten din har versjon 52 eller nyere og er oppdatert

- Hvis du bruker AirParrot programmet, kontroller at AirParrot er oppdatert


Deler av bildet vises ikke riktig når du deler strømme video til skjermen 

- Hvis du deler innhold fra Crome nettleser, prøv å dele hele skrivebordet

- For mer informasjon om Google Cast-nettleserutvidelse, se dokumentasjon «Casting a Chrome tab or entire desktop


Videoen har ingen lyd

- Kontroller at volumet på Android enheten er skrudd opp og at skjermen ikke er dempet

- Skru opp volumet på skjermen

- Kontroller at Ring/Silent bryteren ikke er satt til silent


Skjermen svarer ikke på berøring og du kan ikke skrive eller tegne på pennene

- Touch og bruk av penner er ikke støttet når du bruker Screenshare