For å "returnere" en lisensaktivering så den kan brukes på en annen maskin følger du stegene under 


    1. Gå ned til Oppgavelinjen og finn SMARTBoard driveren. Denne ligger ofte under skjulte ikoner

    2. Trykk på driverikonet

    3. Velg "Se etter oppdateringer og aktivering    4. Ved "SMART Notebook" velg "Administrer" 

    5. Velg Notebook lisensen du vil returnere

    6. Trykk "Administrer valgt produktnøkkel.."    7. Derfra klikker du "Returner produktnøkkelen slik at en annen datamaskin kan bruke den"

    8. Og klikk deg videre. Lisensnøkkelen vil så deaktiveres på din maskin, og kan brukes igjen på nytt av en annen.

For mer informasjon om deaktivering av lisensnøkler, se SMARTs artikkel om deaktivering av lisensnøkler: http://kb.smarttech.com/articles/HOW_TO/How-to-return-your-SMART-Notebook-activation-to-use-the-product-key-on-another-computer?q=return+product&l=en_US&fs=Search&pn=1