Når du har et aktivt Smart Learning Suite abonnement har du full tilgang til alle premium funksjonene i programvare suiten. Hvis abonementet avsluttes vil Smart Notebook software gå over i Basic mode.


I basic mode vil du ikke kunne lage nytt innhold med premium funksjonene, men du kan fortsatt bruke eksisterende premium innhold i read-only modus. Du kan f.eks. spille av en SMART-labaktivitet fra en .notebook fil du opprettet mens abonementet var aktivt, men du vil ikke kunne opprette en ny SMART-aktivitet eller redigere en eksisterende.


I tillegg vises et varsel når Notebook startes for å fortelle brukeren at programmet kjøres i limited mode. Et vannmerke vises når maskinen ikke er tilkoblet en Smartboard.


Notebook Premium Funksjoner
Notebook feature i Basic modus
SMART lab og Response
Read-only tilgang til eksisterende aktiviteter. Kan ikke lage nye aktiviteter.
SMART Blocks add-on
Read-only tilgang til eksisterende sider som inneholder SMART Blocks add-on. Kan ikke lage nye SMART Blocks.
Geogebra
Read-only tilgang til eksisterende sider som inneholder Geogebra. Kan ikke lage nye instanser  
YouTube add-on
Read-only tilgang til eksisterende sider som inneholder YouTube add-on. Kan ikke legge til nye videoer.
Concept Mapping add-on
Read-only tilgang til eksisterende aktiviteter. Kan ikke lage nye instanser med Concept Mapping.
Lesson Recorder add-on
Read-only tilgang til eksisterende aktiviteter. Kan ikke lage nye instanser med Lesson Recorder.
Image WEB Search add-on
Deaktivert, åpnes ikke.
Kapp add-on for SMART Notebook software
Deaktivert, åpnes ikke.
Maestro
Deaktivert, åpnes ikke.
Share to Board and Share via Link
Deaktivert.
View Screens
Full skjerm, to-sidig visning og transparang mode er deaktivert.