Alle SMARTBoard tavler med DViT teknologi benytter seg av 4 kamerasensorer, ett i hvert hjørne, for å se og kalkulere hvor fingre eller penner som berører tavleflaten. I noen tilfeller, som etter at tavlen har blitt flyttet eller at lysforholdene i rommet er endret, må sensorene kalibreres for å justere for de nye lysforholdene som kan blende kameraene.


  1. Finn SMARTBoard ikonet i notifikasjonsfeltet på oppgavelinjen
  2. Klikk på SMARTBoard ikonet
  3. Velg "SMART Innstillinger"
  4. Gå til "SMART Maskinvareinnstillinger"
  5. Åpne drop-down menyen og velg "Avanserte innstillinger"
  6. Klikk Kalibrer
  7. Bruk pennen og hold inne i hvert punkt til krysset går fra rødt til grønt.
  8. Etter kalibreringen er ferdig gjøres en vanlig orientering. Orienteringen er den som bestemmer hvor touch punktene skal treffe på PCen.