For å fikse


  1. Skru av skjermen
  2. Skru av strømmen på skjermen med strømbryteren
  3. Ta pennene av pennehyllen
  4. Skru ut Kapp iQ modulen
  5. Vent 5 minutter
  6. Sett Kapp iQ modulen tilbake i skjermen og skru på strømmen
  7. Med pennene i hånda, skru på skjermen igjen og se etter "Initializing..." beskjed. Dette betyr at Kapp iQ modulen starter opp.