Ved installasjon er Microsoft Edge ignorert av SMART Ink. Dette er på grunn av at Microsoft Edge har sitt eget "tegne-lag" for skriving i nettleseren. 


  1. Finn frem filen C:\Program Files (x86)\SMART Technologies\SMART Product Drivers\NullOverlayConfig.xml
  2. Høyreklikk på filen og velg "Åpne i" > WordPad
  3. Trykk på Find
  4. Skriv inn Edge
  5. Marker hele sektoren som inneholder Microsoft Edge og trykk Delete eller bytt det ut med teksten under
<!--    <ProcessInfo>
      <ProcessName>ApplicationFrameHost</ProcessName>
      <ClassName></ClassName>
      <WindowTitle>*Microsoft Edge*</WindowTitle>
    </ProcessInfo> -->


    6. Trykk på Lagre