For å kalibrere Prowise heisen, følg stegende under.


Prowise Duo Lift / Wall / iPro Mobile / iPro Wall

 1. Bruk ned-knappen for å ta heisen til sin laveste posisjon.
 2. Slipp ned-knappen.
 3. Trykk og hold inne ned-knappen.
 4. Når heisen gjør en liten bevegelse opp, slipp ned-knappen.
 5. Heisen er nå kalibrert.


Prowise All-in-one heis / iPro mobile / iPro Toddler

 1. Bruk ned-knappen for å ta heisen til sin laveste posisjon.
 2. Slipp ned-knappen.
 3. Trykk og hold inne ned-knappen.
 4. Når heisen gjør en liten bevegelse opp, slipp ned-knappen.
 5. Bytt til tilt-funksjonen, og hold ned-knappen for å ta heisen til sin "flateste" posisjon.
 6. Slipp ned-knappen.
 7. Trykk og hold inne ned-knappen.
 8. Når heisen gjør en liten bevegelse opp, slipp ned-knappen.
 9. Heisen er nå kalibrert.