1. Klikk på lyd ikonet på oppgavelinjen
  2. Sjekk at høyttaleren ikke er dempet
  3. Sett opp lyden for å forsikre om at det høres
  4. Klikk for å åpne meny for avspillingsenheter


    5. Velg riktig avspillingsenhet


    6. Skru opp lyden på SMARTBoarden

Eksempelbilde fra SMARTBoard 6000 serie