For å gjøre en manuell oppdatering av Kapp iQ programvaren laster du ned siste versjon fra https://support.smarttech.com/en/downloads/iq-appliance

For å finne viktig versjon av programvaren, se http://support.interactive.no/support/solutions/articles/29000008802-hvordan-ser-jeg-hvilken-type-kapp-iq-modul-jeg-har-


1. Lagre ".zip" filen på rotmappen ("øverste mappe") på en FAT32 formatert minnepinne

2. Koble til USB minnepinnen til KappiQ modulen på siden av skjermen. En informasjons boks vises.

    * Hvis dialogboksen ikke kommer er det mest sannsynlig på grunn av at det er en feil på filen/minnepinnen eller at skjermen allerede er oppdatert til siste versjon

3. Press OK.

    * Mens modulen oppdateres vil den starte på nytt opp til flere ganger. Ikke ta strømmen på skjermen eller trekk ut minnepinnen mens oppdateringen kjører. Når oppdateringen er ferdig vil skjermen starte på nytt.


Klikk her for en video av oppdateringsprosessen.